NU.nl - Miljardenbesparing aanleg windmolenpark lijkt nabij

De besparing van enkele miljarden euro’s waar minister Henk Kamp (Economische Zaken) op rekent zodra Tennet netbeheerder op zee wordt, lijkt nabij.

http://www.nu.nl/economie/4288388/miljardenbesparing-aanleg-windmolenpark-lijkt-nabij-.html

Miljardenbesparing aanleg windmolenpark lijkt nabij

De besparing van enkele miljarden euro’s waar minister Henk Kamp (Economische Zaken) op rekent zodra Tennet netbeheerder op zee wordt, lijkt nabij.

Tennet is elektriciteitsnetbeheerder op land, maar is dat nog niet officieel op zee. De Eerste Kamer stemde hier in maart mee in, maar toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet nog officieel zijn fiat geven.

Dat lijkt nu een formaliteit, laat een woordvoerder van Tennet aan NU.nl weten. "Als er één partij wordt aangewezen om die opdracht uit te voeren, dan moet ACM dat certificeren. We verwachten dat dit binnenkort gebeurt", aldus de zegsman. Hij spreekt de verwachting uit dat die certificering binnen nu en twee weken rond is.

Nadat ACM goedkeuring geeft, moet Kamp officieel Tennet vragen om als netbeheerder op zee op te treden. Het bedrijf werd daar in juni 2014 door de bewindsman al voor aangewezen. Zodoende is Tennet ook al jaren bezig met de voorbereidingen. "Anders duurt het nog jaren zodra je officieel groen licht krijgt van de ACM", aldus de zegsman.

Kamp schreef in 2014 aan de Tweede Kamer dat de keuze voor Tennet als netbeheerder op zee een kostenbesparing van 3 miljard euro in vijftien jaar oplevert.

Standaardisering

De miljarden euro's winst zijn te behalen uit standaardisering en expertise, laat Tennet desgevraagd weten. De netbeheerder heeft naar eigen zeggen de techniek en mensen in huis waardoor het aanleggen en afsluiten van de elektriciteitskabels goedkoper wordt dan wanneer andere energiebedrijven dit doen.

Windparken worden door Tennet rechtstreeks aangesloten op het platform van Tennet in plaats van met tussenkomst van een platform van de windparkontwikkelaar, aldus Kamp in de Kamerbrief van juni 2014.

Een woordvoerster van Kamp laat weten dat het ministerie al geruime tijd rekening houdt met de financiële meevaller.

Energieakkoord

Er worden op verschillende plekken voor de Nederlandse kust windmolenparkenop zee gebouwd zodat het kabinet aan de doelen uit het Energieakkoord kan voldoen.

In dat energieakkoord hebben werkgevers, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties en het kabinet onder andere afgesproken dat in 2023 16 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt.