One World - Lokale overheden schreeuwen om meer steun bij verduurzaming

In de Tweede Kamer dienden de gemeenten, waterschappen en provincies gisteren een petitie in. De boodschap: de Rijksoverheid moet zo snel mogelijk een stevige impuls geven aan de verduurzaming van Nederland. De lokale overheden claimen dat ze al volop bezig zijn met initiatieven voor duurzame energie, maar ze lopen in de uitvoering daarvan onnodig tegen belemmeringen op. En dat terwijl zij nu actie willen ondernemen. 

https://www.oneworld.nl/groen/klimaat/lokale-overheden-schreeuwen-om-meer-steun-bij-verduurzaming    

In de Tweede Kamer dienden de gemeenten, waterschappen en provincies gisteren een petitie in. De boodschap: de Rijksoverheid moet zo snel mogelijk een stevige impuls geven aan de verduurzaming van Nederland. De lokale overheden claimen dat ze al volop bezig zijn met initiatieven voor duurzame energie, maar ze lopen in de uitvoering daarvan onnodig tegen belemmeringen op. En dat terwijl zij nu actie willen ondernemen.

De kabinetsformatie duurt lang, maar voor de energietransitie is nu een actieve overheid nodig. In de petitie wordt opgeroepen om "mee te werken en vaart te maken met deze omvangrijke klus", doelend op de urgentie en de vele maatregelen die nodig zijn om Nederland echt duurzaam te maken. De decentrale overheden zeggen dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk een nationaal programma rondom de energietransitie tot stand komt, met een krachtige en verbindende strategie. Momenteel is er te veel onduidelijkheid voor de betrokken partijen, en kunnen zij hun plannen in de praktijk niet altijd goed uitwerken.

'In de petitie is een lijst bijgevoegd met energieprojecten die onnodig vertraging oplopen'

Dit wordt ook duidelijk gemaakt door een lijst die bij de petitie is bijgevoegd, waarin een aantal energieprojecten staan die vertraging hebben opgelopen, omdat zij in de praktijk tegen onnodig werden gehinderd. De energieprojecten kwamen voort uit initiatieven van gemeenten, provincies, en de waterschappen.

Zo worden op het moment nieuwbouwwoningen nog steeds aangesloten op aardgas, terwijl het nodig is om huizen gasloos te maken om de klimaatdoelen te bereiken. Ook vragen de waterschappen om toestemming van de Rijksoverheid om meer duurzame energie op te wekken dan zij zelf nodig hebben. Dit is voor hen nu niet mogelijk.

Overzicht aan maatregelen
In de petitie staat een overzicht aan maatregelen die nu al makkelijk genomen kunnen worden. Er wordt onder andere gevraagd om een nationaal bewustwordingsprogramma, zodat iedere Nederlander meer te weten komt over de kansen en de urgentie van de energietransitie. Daarnaast vragen ze om maatregelen die ervoor moet zorgen dat het ook voor het bedrijfsleven aantrekkelijk wordt om duurzame initiatieven te starten.