Solar Magazine - Eerste van 1.900 zonnepanelen overkapping station Eindhoven geplaatst

Projectmanager Sonja Sanders van ProRail en directeur Niek Bink van BINK Solar hebben samen het eerste van 1.900 zonnepanelen geplaatst op de monumentale perronoverkapping van station Eindhoven.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14735/eerste-van-1-900-zonnepanelen-overkapping-station-eindhoven-geplaatst   

De 1.900 zonnepanelen – geplaatst met SDE+-subsidie – zijn voldoende om minimaal 60 procent van de energie op te wekken die ProRail jaarlijks verbruikt op dit station. Eerder dit jaar meldde ProRail het grootste zonnedak van Nederland te willen realiseren. 

ProRail heeft namelijk de ambitie om in 2030 alle energie die ze verbruiken zelf op te wekken. Dit gaan ze onder meer doen door alle geschikte stationsdaken en perronoverkappingen te voorzien van zonnepanelen. De Eindhovense perronkap is een rijksmonument en daarom was het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Samen met een architect is er gekeken naar de ruimtelijke en esthetische inpassing van de zonnepanelen op het dak. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een positief advies afgegeven op de ontwerpuitgangspunten.

ProRail verbruikt op station Eindhoven jaarlijks 775.000 kilowattuur, dat staat gelijk aan ongeveer 220 huishoudens. De 1.900 panelen leveren een minimale opbrengst van 450.000 kilowattuur oftewel 130 huishoudens. Als er veel energie wordt opgewekt, wordt die verdeeld onder ProRail en NS.