Solar Magazine - Interessepeiling factfinding-missie India duurzame energie

Met de factfinding-missie India wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bedrijven in de energiesector helpen om in India voet aan de grond te krijgen. Met name voor zonne-energie liggen er kansen.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14714/interessepeiling-factfinding-missie-india-duurzame-energie   

De verwachting is volgens RVO.nl dat het aandeel duurzame energie in India in de periode van 2017 tot 2022 zal groeien met 107 gigawatt(piek), met zon-pv in de hoofdrol. Deze groei wordt door zowel nationaal als regionaal beleid mogelijk gemaakt en gesteund door ambitieuze doelstellingen en competitieve tenders.

Naar verwachting zorgt zon-pv voor 60 procent van de groei van duurzame energie. India verwacht dat 62 gigawattpiek operationeel wordt in de periode 2017-2022. Ontwikkelaars van zon-pv-parken verhogen hun investeringen. De Indiase overheid verwacht dat er een financiering nodig is van 200 miljard dollar om hun 'Clean Energy Goal' te halen. De focus hiervan ligt op wind- en zonne-energie, waarvan 80 procent van het nieuwe pv-aandeel uit grote zonneparken moet komen.

De handelsmissie van RVO.nl is een kans voor de Nederlandse zon-pv-sector om een bijdrage te leveren aan deze groei. De missie vindt plaats van 5 tot en met 9 december 2017.

In Delhi vindt op 7 en 8 december de vergadering van de International Solar Alliance plaats. Deze alliantie werd door minister-president Modi van India opgericht na de klimaatconferentie COP21 in Parijs.