Solar Magazine - Nationale Energieverkenning 2017: ‘6 gigawattpiek zonnepanelen in 2020’

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) laat zien dat het doel uit het Energieakkoord van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 binnen bereik is. Hierbij rekent men op 6 gigawattpiek zonnepanelen in 2020.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14699/nationale-energieverkenning-2017-6-gigawattpiek-zonnepanelen-in-2020   

Voor de cijfers voor 2023 veronderstellen de onderzoekers wel dat de huidige stimulering van hernieuwbare energie (SDE+) vanaf 2020 wordt voortgezet.

Het een en ander heeft minister Kamp medegedeeld aan de Tweede Kamer. De NEV 2017 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse energievoorziening en in het bijzonder  inzicht in de voortgang richting de doelen van het Energieakkoord. De NEV is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland ( ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en  het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar rekende men in de NEV 2016 maar op 4 tot 5 gigawattpiek zonnepanelen in 2020 en 15 gigawattpiek in 2030. In de NEV 2017 spreekt men nu van 20 gigawattpiek zon-pv in 2035. Dat is een conservatiever dan het groeiscenario van Holland Solar met 22 gigawattpiek zon-pv in 2023.

Ondanks deze positieve ontwikkeling voor zonnestroom is er ook reden tot zorgen. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de start van het Energieakkoord in 2013 meer dan verdrievoudigd zijn tot 17,3 procent (red. dat is boven de doelstelling van 16 procent), maar voor het jaar 2020 verwacht de NEV 2017 een aandeel hernieuwbare energie van 13 procent. ‘Daarmee zou de doelstelling uit het Energieakkoord van 14 procent niet worden gehaald, hetgeen betekent dat extra inzet nodig is’, aldus minister Kamp in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer. ‘De belangrijkste oorzaak van de achterblijvende realisatie is de verwachte vertraging bij het realiseren van wind op land-projecten.’ 

Volgens Kamp is het nu aan de Energieakkoord-partijen, waaronder de Rijksoverheid, om naar aanleiding van de prognoses in de NEV 2017 te bezien hoe alle overeengekomen doelstellingen kunnen worden bereikt. De uitkomsten van hun overleg zullen hun beslag krijgen in de Uitvoeringsagenda 2018 die de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor het einde van het jaar wil publiceren.

‘Twee derde zonnestroomprojecten uit SDE+ zal gebouwd worden’
In de NEV schrijven de onderzoekers het volgende over zonne-energie:

‘De groei van zon-pv gaat op dit moment bijvoorbeeld voorspoediger dan verwacht in de vorige NEV. Zon-pv wordt ondersteund door een palet van beleidsmaatregelen die toegespitst zijn op de doelgroepen. Voor de inschatting van de verdere groei van zon- pv tot  2020 is de realisatiegraad een onzekere parameter. Op basis van de realisatiegraad bij zon- pv-projecten in het verleden wordt aangenomen dat circa twee derde van de SDE+-toekenningen ook daadwerkelijk tot een zonneproject leidt. Het opgestelde zon- pv-vermogen zal naar verwachting tot 2020 nog verdrievoudigen, tot 6 gigawattpiek’.

‘De kosten van zon- pv liggen voor SDE+-projecten met gunstige karakteristieken rond 10 cent per kilowattuur in 2020. In kleinschalige projecten zijn de kosten in de regel hoger. Na de scherpe kostendaling van zonnestroom in het begin van dit decennium dalen de kosten daarmee verder in een gematigder tempo. De NEV-berekeningen gaan uit van een structurele verdere daling van circa 30 procent tussen 2020 en 2035. Bij deze gehanteerde kostenverwachtingen en de verwachte marktprijs voor windenergie of zonnestroom hebben nieuwe projecten voor zowel windenergie op land, windenergie op zee als zonnestroom in 2030 nog altijd een onrendabele top.’