Solar Magazine - Overijssel werkt aan fabriek voor woningrenovatiepakketten met zonnepanelen

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen worden gemaakt. De provincie Overijssel gaat hiervoor een fabriek ontwerpen, samen met 13 partners uit 6 landen. De Europese Unie heeft het plan voor het project goedgekeurd en een subsidie beschikbaar gesteld van ruim 2 miljoen euro. De deelnemende partijen leggen gezamenlijk hetzelfde bedrag aan verplichte cofinanciering op tafel. Het totale projectbudget is daarmee bijna 4,4 miljoen euro. Doel is om binnen 3 jaar een blauwdruk te ontwikkelen voor een volautomatische fabriek. Daarnaast worden locaties geselecteerd, en ondernemers gezocht die de fabriek gaan bouwen en in bedrijf nemen.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16612/overijssel-werkt-aan-fabriek-voor-woningrenovatiepakketten-met-zonnepanelen

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: ‘Als we erin slagen een goede blauwdruk neer te zetten, hebben we een oplossing in handen voor 500.000 Overijsselse woningen, en tot 22 miljoen woningen in Noordwest-Europa. Een oplossing die ook bijdraagt aan goed en betaalbaar wonen voor onze inwoners.’

Doel van het ontwerp is om op industriële schaal (red. minimaal 15.000 per jaar) standaardrenovatiepakketten te produceren. De pakketten bevatten verschillende onderdelen die nodig zijn om huizen te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gevels en daken, warmtepompen, zonnepanelen, energie-omvormers en ventilatiesystemen. De onderdelen worden zoveel mogelijk circulair en biobased samengesteld. Doel is om het totaalpakket aan maatregelen voor de helft van de huidige prijs aan te kunnen bieden.