Solar Magazine - SSH& plaatst zonnecollectoren met ijsbuffervat als opslagsysteem

SSH&, de studentenhuisvester van Nijmegen en Arnhem, plaatst een innovatieve verwarmingsinstallatie die het pand verwarmt door zonnewarmte te combineren met een ijsbuffervat.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14970/ssh-plaatst-zonnecollectoren-met-ijsbuffervat-als-opslagsysteem

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor SSH&. Zo liggen er al veel zonnepanelen op de studentencomplexen en stadspanden en doen de bewoners van drie panden in Nijmegen mee aan de landelijke Student Energy Race.  SSH& is studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem, met 6.800 wooneenheden in 25 wooncomplexen en 85 stadspanden.

Bij het concept dat de woningcorporatie nu uitrolt zorgt het ijsbuffervat er voor dat er warmte wordt opgeslagen, zodat er ook verwarmd kan worden in tijden van minder zonlicht. SSH& is, in samenwerking met DKC, inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de installatie. Als het weer niet tegenzit, is het totale project afgerond als het voorjaar begint.