Solar Magazine - Team Synergy wint publieksprijs ontwerp agrarisch zonnesysteem

Team Synergy heeft met een ruime meerderheid van stemmen de publieksprijs ‘Ontwerp een agrarisch zonnesysteem’ gewonnen. Doel van de prijsvraag was meer en betere zonne-energieoplossingen voor agrarische gebieden.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14886/team-synergy-wint-publieksprijs-ontwerp-agrarisch-zonnesysteem   

De huidige veldsystemen beperken volgens de betrokken partijen vaak de agrarische opbrengst of maken agrarische functies zelfs onmogelijk.

De publieksprijs ging naar een team van bedrijven onder leiding van Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN). De inzending is een zonne-energiesysteem met bifacial zonnepanelen. Deze wekken aan 2 zijden energie op. Ze worden verticaal gepositioneerd. Hierdoor is het verlies aan landbouwgrond minimaal. De ondersteuningsconstructie van de zonnepanelen is ook een ophangconstructie. Over het gewas kan een schaduwgaas, regenkap of klimaatfolie ter bescherming van het gewas worden gehangen. Daarmee wordt het groeiseizoen verlengd. Dit levert bovenop de zonne-energieopbrengst ook een hogere gewasopbrengst op.

RVO.nl ontving in totaal 12 inzendingen. De jury stond onder leiding van Kees van Zelderen. Hij is portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie bij LTO. De jury selecteert 3 inzendingen die met het innovatiebureau WeLLdesign hun ontwerp verder kunnen ontwikkelen.