Solarmagazine.nl - Nederlandse bedrijven maken ‘onzichtbare’ zonnecollector

Nederlandse bedrijven maken ‘onzichtbare’ zonnecollector

Binnen het topsectorenproject FITS4E wordt door EmergoHout, AkzoNobel en TNO gewerkt aan de ontwikkeling en het marktrijp krijgen van een onzichtbare thermische zonnecollector die verwerkt is in gevelelementen.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14639/nederlandse-bedrijven-maken-onzichtbare-zonnecollector   

‘Façade panels with an invisible thermal solar collector for energy’ is de voluitgeschreven naam van het FITS4E-project. Het is een vervolgproject op FITS-project waarbinnen EmergoHout, AkzoNobel en TNO een façade ontwikkeld hebben  die zonne-energie oogst. Dit gebeurt middels een onzichtbare thermische zonnecollector.

‘In dit nieuwe project  wordt de technologie gedemonstreerd en gedurende een vol kalenderjaar in de buitenlucht getest op de testfaciliteit SolarBEAT van SEAC’, vertelt projectleider Sanne van Leeuwen van TNO.

Het product waar het consortium al enkele jaren aan werkt, bestaat uit een ‘standaard’  vlakkeplaatcollector (red. een collector met buizen waar water doorheenloopt) die gemodificeerd wordt, voorzien is van een speciale coating en geïntegreerd wordt in de gevel. Emergo is hierbij verantwoordelijk voor de productie van de collector en de verwerking tot een slim gevelelement. Akzo Nobel ontwikkelt de “slimme coating” die zorgt voor warmteabsorptie in het onzichtbare deel (red. de golflengtes die wij als mens niet met onze ogen kunnen  waarnemen) van het zonnespectrum. Deze coating komt in verschillende kleuren beschikbaar.