Technische Unie: ‘Omzetwaarde warmtepompen overstijgt die van CV-ketels in 2018’

Bij nieuwbouwprojecten worden steeds vaker duurzame energiebronnen geïntegreerd en de gasaansluiting wordt steeds vaker achterwege gelaten. Ook in bestaande woningbouw vindt steeds meer verduurzaming plaats.

https://www.technischeunie.nl/nieuws/omzetwaarde_warmtepompen_overstijgt_die_van_cv-ketels_in_2018/loc51200099 

Er moeten nog flinke slagen gemaakt worden, maar de warmtepompen zijn goed op weg: in ongeveer 10% van de gevallen wordt gekozen voor een warmtepomp als verwarmingsinstallatie en dit aandeel groeit door. Volgens consultants van Warmtepompstrategie zal door dit stijgende aandeel naar verwachting eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen voor het eerst hoger liggen dan die van gasgestookte ketels.

Warmtepompen vaker standaard bij nieuwbouw

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen. 

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen.

Omzetwaarde warmtepompen gaat CV-ketels voorbij

Warmtepompen zijn steeds vaker de norm in nieuwbouwprojecten. Bovendien maakt de ISDF-subsidie een warmtepomp in sommige gevallen voordeliger. Ook passen woningcorporaties vaker warmtepompen toe bij renovatieprojecten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de groei van de verkoopaantallen van warmtepompen in Nederland. Gevolg van het groeiende aantal verkopen is dat de jaarlijkse omzetwaarde stijgt en deze in 2018 voor het eerst de omzetwaarde van ketels in de woningbouw zal overstijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Warmteppompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Business Development Holland (BDH). In 2018 zal er naar schatting voor ca. € 250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd worden, tegenover ca. € 220 miljoen aan HR-ketels. Hiermee is de warmtepomp in omzetwaarde conventionele apparatuur definitief voorbij.

Minder last van fluctuerende gasprijzen

Deze verschuiving geeft naast de duurzame trend ook een duidelijke economische trend aan: van het goedkopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat met lagere variabele kosten (de warmtepomp). Voor de eindgebruiker gunstig: deze doet een eenmalige investering en heeft veel minder last van fluctuerende gasprijzen. Een goed signaal voor de warmtepompsector, waaronder leveranciers en installateurs: particulieren en bedrijven zijn bereid te investeren in duurzaamheid. 

Duurzaamheid veelbesproken thema Vakbeurs Energie

Dat duurzame energieopwekking is een veelbesproken thema. Op de Vakbeurs Energie die dit jaar voor de 13e keer plaatsvindt vertellen meer dan 300 exposanten vertellen een verhaal over verduurzaming. Warmtepompstrategie is daar een van. “Het besef dat er nu actie moet worden ondernomen is bij veel gemeentes, woningcorporaties en ondernemers aanwezig,” zegt Peter Wagener van Warmtepompstrategie. “De manier waarop roept echter meteen ook veel vragen op. Wij bieden gemeentes, woningcorporaties, installateurs en particulieren concrete handvatten en tools om met verduurzaming aan de slag te gaan.” aldus Wagener.