Trouw - Bestuursvoorzitter DSM: China gaat uitstoot van CO2 belasten

China voert binnenkort een heffing in op de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook Canada en een aantal Midden- en Zuid-Amerikaanse landen zijn dat van plan, evenals de Amerikaanse staten Californië en Washington. Zo komt een wereldwijd systeem van heffingen op de uitstoot van CO2 in zicht.

https://www.trouw.nl/groen/bestuursvoorzitter-dsm-china-gaat-uitstoot-van-co2-belasten~a93b423e/

Dit zei Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM, vandaag tegen Het Financieele Dagblad. Sijbesma was vorige week aanwezig op de One Planet Summit in Parijs, een conferentie die een vervolg gaf aan de grote Klimaattop in Parijs van 2015.

Sijbesma is ook co-voorzitter van de Carbon Pricing Leadership Coalition, een organisatie die zich inzet voor de invoering van heffingen op de uitstoot van broeikasgassen.

Die heffingen maken het gebruik van kolen, olie en gas duurder, en stimuleren het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind.

Gevolgen

Volgens Sijbesma zal China ‘binnen enkele dagen of maximaal weken’ aankondigen dat het zo’n heffing invoert, te beginnen bij zijn energiesector. Later zou ook de industrie de heffing moeten betalen. Mocht China zo’n besluit nemen, dan kunnen de gevolgen groot zijn.

China ‘draait’ nu voor een groot deel op kolen, de minst schone van de fossiele brandstoffen. Daarnaast beschikt het over een enorme staalindustrie. Anderzijds maakt China wel al veel werk van de verduurzaming van zijn energiesector.

Europa kent al een systeem met heffingen maar dat werkt niet goed. In dat systeem moeten bedrijven rechten kopen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Doordat er te veel rechten op de markt zijn, zijn de prijzen voor die rechten laag. Ze vormen daarom geen prikkel om hernieuwbare energiebronnen te gaan gebruiken.