Trouw - Bonn móet lukken nu de CO2-uitstoot is gestegen

De mondiale uitstoot van het broeikasgas CO2 stijgt weer, voor het eerst in drie jaar. 

Dat bericht viel niet lekker tijdens de 23ste VN-klimaattop in de Duitse stad Bonn, waar leiders vastberaden plannen uitwerken tegen klimaatverandering. De CO2-uitstoot moet snel dalen, wil de wereld de klimaatbeloften uit het Parijs-akkoord van 2015 waarmaken.

https://www.trouw.nl/groen/bonn-moet-lukken-nu-de-co2-uitstoot-is-gestegen~aec75c41/

Dat bericht viel niet lekker tijdens de 23ste VN-klimaattop in de Duitse stad Bonn, waar leiders vastberaden plannen uitwerken tegen klimaatverandering. De CO2-uitstoot moet snel dalen, wil de wereld de klimaatbeloften uit het Parijs-akkoord van 2015 waarmaken.

In 2017 tekent zich voor CO2-uitstoot een stijging af van 2 procent, meldde Ron Jackson van de internationale onderzoeksgroep Global Carbon Project. Hij had liever goed nieuws meegebracht, aldus onderzoeker Jackson maandag in Bonn. Maar helaas. De metingen over 2017 zijn ‘teleurstellend’. De afgelopen jaren daalde de kooldioxide-uitstoot ook niet, maar die bleef in elk geval stabiel. De tegenvaller onderstreept nog maar eens: alle landen moeten ‘Parijs’ uitvoeren, om geloofwaardig te blijven.

De druk op succes en samenwerking tijdens de ‘tussentop’ in Bonn, als opmaat naar een grote evaluatie in 2018, stijgt. De uitstoot moet stevig omlaag omdat de temperatuurstijging onder de kritieke grens van 2 graden Celsius moet blijven, om een rampscenario van zeespiegelstijging en extreem weer af te wenden.

Koploper

Vooral China, dat na het afhaken van president Trump de rol van groene koploper beoogt, moet resultaat gaan boeken. China droeg het meeste bij aan de CO2-stijging. De grootste vervuiler blaast 3,5 procent meer CO2 de lucht in dan een jaar eerder, door extra gebruik van steenkool. Ook India stootte 2 procent meer kooldioxide uit. De uitstoot in Europa daalde marginaal, met 0,2 procent. Dat is een beginnetje, maar dit resultaat komt nog niet in de buurt bij de snelle CO2-reductie die nodig is, wil ‘Parijs’ haalbaar worden.

In de VS daalt de CO2-uitstoot met 0,4 procent, aldus het Global Carbon Project. Dat lijkt opmerkelijk, aangezien Trump zijn handen van het klimaatakkoord aftrok. Maar dat is formeel niet rond. Bovendien trekken Amerikaanse steden en staten hun eigen plan. Zij willen windmolens en zonneparken bouwen, onderstreepten lagere overheden maandag weer. Maar de landelijke delegatie van de VS provoceerde de rest van de wereldgemeenschap in Bonn met een presentatie over het voornemen extra steenkool te gaan gebruiken.