Trouw - CO2 is niet de enige vijand

De wereldwijde CO2-uitstoot nam niet toe in 2016. Toch raakte het klimaat verder in de problemen, door extra ándere broeikasgassen.

https://www.trouw.nl/groen/co2-is-niet-de-enige-vijand~a30b8225/

Het bekt best lekker, in tijden van afkalvend poolijs, natuurrampen en klimaatvluchtelingen. De mondiale CO2-­uitstoot is níet toegenomen. Het gas uit alle fabrieken en uitlaatpijpen bleef in 2016 stabiel, meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag. En dat ondanks economische groei. 

In 2015 was de uitstoot ook vlak, maar jarenlang groeide vervuiling loeihard. De reden voor de huidige vlakke CO2-lijn: schoner energiegebruik.

Twijfelachtig

Meer dan een twijfelachtig lichtpuntje mag dit niet heten. De klimaatafspraken uit het Parijs-verdrag betekenen dat de uitstoot van CO2 moet dalen, om in 2050 op nul te kunnen uitkomen. Voor de stabiele CO2-uitstoot hoeft dus de vlag niet uit, reageerde Greenpeace. De wereld is feitelijk nog geen stap verder in de uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord uit 2015.

En dat is nog niet het hele verhaal. Het PBL zette ook op een rij hoe het gaat met de uitstoot van andere broeikasgassen. Methaan, dat in de lucht komt door veehouderijen, rijstproductie en het oppompen van fossiele energie. F-gassen uit apparaten, lachgas uit de bodem. Allemaal broeikasgas, waardoor de aarde opwarmt. Deze gassen namen wél toe, aldus het PBL. Neem die ontwikkeling mee, naast de rekensom voor CO2, en de totale hoeveelheid broeikasgassen in de wereld steeg met 0,5 procent. 

Achteruitgang

Er is dus eigenlijk sprake van achteruitgang in plaats van stabiliteit voor het klimaat, zegt PBL-onderzoeker Jos Olivier. Hij hamert doelbewust op de ándere schadelijke gassen. De wereld gaat kooldioxide aanpakken, zegt Olivier, maar landen dreigen de rest te vergeten. Als ze zich blindstaren op vermindering van CO2 alleen, wordt het volgens de PBL-expert steeds moeilijker om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden. Dat is al zo’n kluif, maar het klimaat kent meer vijanden dan CO2 alleen. Bij de komende VN-klimaattop, dit najaar in Bonn, moeten landen ook over F-gas, lachgas en methaan in conclaaf. 

Het is wel de vraag of er ruimte ontstaat voor discussie en resultaten rond alle broeikasgassen. De Amerikaanse president Trump kondigde aan dat zijn inzet is: bestaande afspraken openbreken. In een felle speech kondigde hij aan uit ‘Parijs’ te stappen. Andere landen, China en Europa voorop, willen vasthouden aan de beloften. Trump lijkt zijn strategie om te draaien. De VS willen toch aan Parijs meedoen, áls er aanpassingen komen. Zo’n strategisch welles-nietes over het bestaande klimaatverdrag, dreigt de kans op een breed aanvalsplan tegen diverse broeikasgassen te verkleinen.