Trouw - 'Honderd miljoen nodig voor nationale parken'

Organisaties zoals de ANWB willen parken aantrekkelijker maken. Ze zoeken daarbij steun van een nieuw kabinet. 

 https://www.trouw.nl/groen/-honderd-miljoen-nodig-voor-nationale-parken-~a0e3189e/ 

'Honderd miljoen nodig voor nationale parken'

Organisaties zoals de ANWB willen parken aantrekkelijker maken. Ze zoeken daarbij steun van een nieuw kabinet. 

Negen maatschappelijke organisaties roepen het parlement en het toekomstige kabinet op om structureel steun te geven voor de nationale parken van Nederland. De organisaties, waaronder de ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL, instituut voor natuureducatie IVN en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen 100 miljoen.

Met dat geld willen ze 'de grondslag leggen voor een volwaardig Nederlands stelsel' van natuurparken met internationale allure. Dit staat in een brief die kabinetsinformateur Edith Schippers (VVD) vandaag krijgt. Volgens de organisaties in het 'nu of nooit'. Er is, zeggen ze, een groot draagvlak voor de nationale natuurgebieden in Nederland. Maar er is onvoldoende geld.

Toenemende druk

"We overvragen niet, het is een bescheiden bedrag. Er moet geld komen om de aantrekkingskracht te verhogen en het toeristische gebruik verder uit te bouwen", zegt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. "In de komende jaren wordt de druk op de nationale parken alleen maar groter. Het aantal wandelaars stijgt sterk, het aantal fietsers neemt enorm toe. De parken bieden in principe een groot potentieel, ook voor de werkgelegenheid in de gastvrijheidssector. 

Het extra geld moet in de komende acht jaar niet alleen worden gebruikt om de nationale parken toeristisch aantrekkelijker te maken. Het is ook nodig voor herstel van de soortenrijkdom in Nederland, voor vooruitgang van flora en fauna, voor verbetering van de samenhang tussen natuur, landschap en landbouw. Deze doelen zijn Nederland opgelegd in Europese en internationale verdragen.

Biodiversiteit

Afgelopen februari zei staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) in een interview in Trouw dat er structureel 100 tot 200 miljoen extra nodig is om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Dat is aanmerkelijk meer dan de 100 miljoen in acht jaar, die de organisaties vragen.

Van Dam organiseerde vorig jaar de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Ongeveer 90.000 burgers kozen het Waddengebied, de Veluwe en het nog te vormen nationale park Hollandse Duinen als de winnaars. De jury voegde op eigen gezag het park Biesbosch/Haringvliet toe aan de drie koplopers. De winnende parken kregen elk 300.000 euro en zullen worden gepromoot als 'parken van wereldklasse'.

Volgens de negen organisaties heeft de competitie 'een ongekend enthousiasme en energie losgemaakt in Nederland', ook onder de nationale parken zelf. Maar het kan niet bij de verkiezing blijven, vinden ze.

Economische draagkracht

De verkiezing vloeide voort uit een amendement van Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66). De Tweede Kamer vond dat er geld moet worden vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor nationale parken: groter en met meer kansen voor toerisme, liefst ook internationaal. De parken moeten 'sterke merken' worden, toeristisch, educatief, met economische draagkracht.

"De basis is gelegd. Maar het werk is nog niet af", aldus Hendrik Oosterveld, voorzitter van het samenwerkingsverband Nationale Parken. "We willen een stelsel van nationale parken waarin de verbinding tussen ecologie en economie wordt gelegd."

Volgens Oosterveld is er een wereld te winnen door hoog in te zetten op educatie. "De nationale parken ontvingen de afgelopen jaren vijftienduizend schoolklassen voor onderwijsprojecten. Dat is ook hard nodig, willen we jonge mensen betrekken bij de natuur. Als je het landschap begrijpt, ga je het pas echt waarderen en beleven.'' Oosterveld wil dat nationale parken worden ingepast in de lokale economie. "Maar voorop staat de natuurgerichte recreatie, de nadruk moet liggen op natuur, cultuur en cultuurhistorie."

De oproep is ook ondertekend door de Federatie Particulier Grondbezit, een vereniging van particuliere eigenaren die samen 200.000 hectare natuur in eigendom hebben. Verder tekenden MKB-Nederland, de organisatie van midden-en kleinbedrijf, de nationale raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en Holland Marketing, een organisatie die Nederland in het buitenland promoot.

Van Bruggen: "Als we deze kans nu laten lopen, missen we de boot. We vinden dat we recht van spreken hebben. Wij hebben als ANWB 13.000 vrijwilligers die wandelpaden onderhouden, fietspaden en informatiepanelen opknappen. Laatst nog hebben tweehonderd vrijwilligers in de Biesbosch lopen schoonmaken. We geloven in maatschappelijke betrokkenheid. Maar de overheid mag wel een handje helpen."