Trouw - Kiloknaller verliest ook in de folder terrein op keurmerkvlees

De vleesconsumptie wordt duurzamer, blijkt nu ook uit de aanbiedingen van de supermarkten.

Supermarktketen Plus had het afgelopen kwartaal als eerste supermarkt ooit in Nederland meer aanbiedingen van vlees met een keurmerk dan van merkloze kiloknallers. Dat heeft dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vastgesteld, die ‘een belangrijke trendbreuk’ ziet: de rol van duurzaam vlees wordt groter. 

https://www.trouw.nl/groen/kiloknaller-verliest-ook-in-de-folder-terrein-op-keurmerkvlees~a40859e2/  

Bij Plus was afgelopen kwartaal 37 procent van de aanbiedingen nog een kiloknaller. COOP en Dirk hebben na Plus het laagste percentage kiloknallers, met respectievelijk 55 en 57 procent, becijferde Wakker Dier. Bij Emté, Aldi en Lidl bestaat volgens de organisatie meer dan 70 procent van de vleesaanbiedingen nog uit vlees zonder keurmerk. Gemiddeld lag het aantal kiloknallers het afgelopen kwartaal op 63 procent, 6 procent minder dan in dezelfde periode in 2016.

Minder aanbiedingen van keurmerkloos vlees past in de trend dat de vleesconsumptie in Nederland duurzamer wordt. De afgelopen jaren gingen Nederlanders minder vlees eten, maar aan die dalende lijn kwam vorig jaar een eind. Wel verdubbelden in een jaar tijd de bestedingen aan vlees met een keurmerk, van ongeveer een half miljard euro in 2015 naar een klein miljard in 2016. Duurzaam vlees is daarmee goed voor ongeveer een vijfde van alle bestedingen aan vlees en vleeswaren.

Wakker Dier prijst supermarkt Plus vanwege de promotie van duurzaam vlees, maar wijst er ook op dat de vleesconsumptie in Nederland hoger is dan volgens het Voedingscentrum nodig is voor een gezond eetpatroon. Ook is de productie van vlees belastend voor het milieu, doordat het gepaard gaat met een hoge uitstoot van broeikasgassen. Mede om die reden adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2014 de overheid om Nederlanders te stimuleren minder vlees te eten. Dat zij dat de afgelopen jaren inderdaad hebben gedaan, is volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector niet zozeer te verklaren uit milieubewustzijn, maar had te maken met de economische crisis die mensen dwong zuiniger aan te doen.

Beter Leven

Vooral vlees met het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming won de afgelopen jaren veel terrein. Het aantal boeren dat meedoet aan het keurmerk is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Volgens de Dierenbescherming, die het keurmerk in 2007 introduceerde, doen 1651 veehouders mee. In 2012 waren dat er nog maar iets meer dan 800. Samen houden ze nu 31 miljoen dieren, vooral vleeskippen (26,7 miljoen) en verder vooral varkens, legkippen en runderen.

De Dierenbescherming bedankt boeren die hun best hebben gedaan om dieren meer ruimte te geven en meer gelegenheid om hun natuurlijk gedrag te tonen. ‘Boeren bedankt’ was deze week daarom het thema van de Beter Leven Week in supermarkten.

Het Beter Leven Keurmerk is een sterrensysteem waarin het aantal sterren (één, twee of drie) de mate van diervriendelijkheid aangeeft waarmee de boer zijn bedrijf runt. Varkens met één ster krijgen volgens de Dierenbescherming meer ruimte en afleiding, bij twee sterren komt daar een uitloop naar buiten bij en bij drie sterren worden de dieren biologisch gehouden.