Trouw - Tennet wil netwerk snel vergroenen

Megawindparken, een groot 'windenergie-eiland' bij de Doggersbank en een 800 kilometer lange, grotendeels ondergrondse, kabel die in Duitsland windstroom transporteert. De plannen van stroomnetbeheerder Tennet zijn ambitieus.

Tennet wil netwerk snel vergroenen

Megawindparken, een groot 'windenergie-eiland' bij de Doggersbank en een 800 kilometer lange, grotendeels ondergrondse, kabel die in Duitsland windstroom transporteert. De plannen van stroomnetbeheerder Tennet zijn ambitieus.

Als Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, tegenwoordig zijn jaarresultaten presenteert, gaat het niet zo lang over die jaarresultaten. Dan komt even ter sprake dat de leveringszekerheid in 2017 99,9986 procent bedroeg, iets lager dan de 99,9999 procent van 2016 en dat die daling kwam door een flinke stroomstoring die Amsterdam en omgeving op 17 januari trof. Dan komt even aan de orde dat Tennet werkt aan verbetering van het elektriciteitsnet in de Randstad. Dan meldt bestuursvoorzitter Mel Kroon terloops dat Tennet een windpark in de Noordoostpolder aansloot op het hoogspanningsnet - en daarvoor 263 kilometer aan kabels nodig had.

Dan memoreert Kroon (60), die na zestien jaar stopt als topman, even dat Tennet is uitgegroeid tot een fors bedrijf met 4068 personeelsleden. Toen Kroon in 2002 aantrad, vier jaar nadat Tennet werd opgericht en de taken overnam van de Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (Sep), waren dat er 276. Dat Tennet over 2017 een nettowinst boekte van 531 miljoen euro (in 2016: 525 miljoen) en het de waarde van zijn bezittingen op 20 miljard euro schat. Dus een bedrijf van formaat is geworden.

Tennet investeerde vorig jaar 736 miljoen euro in de verbetering van het Nederlandse stroomnet, en ruim een miljard in het Duitse. Want Tennet is sinds 2009 ook eigenaar van grofweg de helft van het Duitse hoogspanningsnet. En er is aandacht voor een nieuwe stroomkabel die Nederland met Denemarken zal verbinden. De kabel is Cobra gedoopt, met de aanleg is in 2017 begonnen. Via die kabel kan Deense windstroom zijn weg vinden naar Nederland. Trouwens, ook de verbindingen met Duitsland en België worden uitgebreid. Dat komt de leveringszekerheid ten goede, zegt Kroon, al jaren een pleitbezorger van verbetering van de internationale verbindingen.

Toekomstplannen

Maar de meeste aandacht krijgen de (verre) toekomstplannen van Tennet. Het stroomnet moet verbeterd en vooral vergroend worden. Dat vergt enorme investeringen. Om de zoveel tijd maakt Tennet een schatting van de kosten en om de zoveel tijd vallen die schattingen hoger uit: 28 miljard euro in tien jaar tijd, denkt Tennet nu, en daar zitten de bedragen die Tennet na 2023 moet uitgeven om nieuwe windparken op zee aan te sluiten op het vasteland-stroomnet nog niet in.

Kroon zou graag zien dat de overheid haast maakt met die plannen. De vaart moet in de vergroening blijven. Tot 2023 verrijzen er vijf grote windparken in de Nederlandse Noordzee. Tussen 2023 en 2030 moeten er nog meer bij. Daarna nog meer nieuwe.

Doggersbank

Vandaar dat Tennet nu al overleg voert over het in 2016 gelanceerde plan voor een groot kunstmatig windenergie-eiland bij de Doggersbank. Via dat eiland moet stroom, afkomstig van megawindparken, naar verschillende landen worden getransporteerd. Het futuristische plan, bedoeld voor 2050 of daaromtrent, is met het nodige enthousiasme ontvangen en Tennet werkt het met een aantal partners verder uit. Gesprekken met natuurbeschermingsorganisaties zijn al gaande, want de Doggersbank is beschermd natuurgebied.

En dan zijn er de plannen voor Duitsland. Veel Duitse windparken staan in het noorden, terwijl er veel vraag naar stroom in het zuiden is. Daarom wilde Tennet een nieuwe, 800 kilometer lange hoogspanningsverbinding aanleggen, de Südlink, tussen noord en zuid. Een paar jaar geleden besloot de Duitse regering dat die leiding grotendeels ondergronds moet komen te liggen. Dus kon Tennet het hele traject van informatievoorziening, overleg met omwonenden en vergunningverlening van voren af aan beginnen. Kroon hoopt dat de Südlink er in 2025 zal zijn. Maar het kan later worden, vreest hij.