Trouw - Uitstoot CO2 wereldwijd voor derde jaar op rij stabiel

De mondiale uitstoot van CO2 zal dit jaar voor de derde keer op rij stabiel blijven. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat dat niet genoeg is; de uitstoot van dat broeikasgas zou moeten dálen om klimaatverandering binnen de afgesproken perken te houden.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4414824/2016/11/14/Uitstoot-CO2-wereldwijd-voor-derde-jaar-op-rij-stabiel.dhtml

Uitstoot CO2 wereldwijd voor derde jaar op rij stabiel

De mondiale uitstoot van CO2 zal dit jaar voor de derde keer op rij stabiel blijven. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat dat niet genoeg is; de uitstoot van dat broeikasgas zou moeten dálen om klimaatverandering binnen de afgesproken perken te houden.

 

China is de grootste uitstoter van CO2 ter wereld; het land is goed voor 29 procent van de mondiale emissie

En nog meer slecht nieuws: de Europese Unie loopt uit de pas; hier bleef de uitstoot van CO2 in 2015 juist stijgen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd op de wereldklimaatconferentie in Marrakesh, Marokko.

Drie opeenvolgende jaren zonder noemenswaardige toename van de CO2-uitstoot in een tijd dat wél de mondiale economie groeit, is ongekend, zegt Corinne Le Quéré, hoogleraar aan de University of East Anglia. Deze Britse universiteit voegt de data van klimaatonderzoekers in verscheidene landen samen in een wereldwijd overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Belangrijkste oorzaak van de stabilisatie die twee jaar geleden intrad, is de sterk gedaalde steenkoolproductie in China. China is de grootste uitstoter van CO2 ter wereld; het land is goed voor 29 procent van de mondiale emissie. De Chinese uitstoot daalde in 2015 echter, met 0,7 procent, en zal dat dit jaar opnieuw doen, met 0,5 procent. De onderzoekers houden hier wel een slag om de arm, omdat de emissiedata van veel kleine Chinese steenkoolmijnen onnauwkeurig zijn, maar die zullen de voorspelde daling niet ineens ombuigen naar een stijging.

Olie en gas

 

Ook de landen van de Europese Unie brachten, anders dan ze hadden beloofd, in 2015 meer CO2 in de atmosfeer dan een jaar voordien

© anp.

Anders dan in China blijft de uitstoot van CO2 in India groeien. Azië's tweede reus is bron van meer dan 6 procent van de mondiale CO2-uitstoot. En in deze sterk groeiende economie nam de uitstoot in 2015 toe met 5,2 procent.

Ook de landen van de Europese Unie brachten, anders dan ze hadden beloofd, in 2015 meer CO2 in de atmosfeer dan een jaar voordien. Dat de mondiale uitstoot desdanks stabiliseerde is, behalve aan China, te danken aan de Verenigde Staten, 's werelds CO2-uitstoter nummer 2. Door een verschuiving van steenkool naar olie en gas in de energieconsumptie aldaar daalde de Amerikaanse CO2-uitstoot in 2015 met 2,6 procent. Daar zal dit jaar een daling met 1,7 procent op volgen.

In Marrakesh wordt gesproken over de uitvoering van het klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd bereikt. Doel is de temperatuurstijging door het broeikaseffect te beperken tot minder dan 2 graden. Dat gaat met deze stabilisatie van de uitstoot niet gebeuren; de emissie van CO2 zou daartoe tussen nu en 2030 ieder jaar met 0,9 procent moeten dalen.

 

Volgens de onderzoekers is, onder meer door die El Niño, het CO2-gehalte van de atmosfeer hoger dan ooit in de recente geschiedenis

En dan nog is klimaatverandering een risico, daar die niet alleen wordt bepaald door de uitstoot van CO2 maar ook door de opname van dat broeikasgas. En die opname kan flink variëren, door allerlei factoren.

Het afgelopen jaar heeft een forse El Niño zich doen gelden, een stroming in de Grote Oceaan die zorgt voor extreem warme watermassa's bij Zuid-Amerika. Gevolg was droogte in grote delen van de tropen en dus minder opname van CO2 door plantengroei. Volgens de onderzoekers is, onder meer door die El Niño, het CO2-gehalte van de atmosfeer hoger dan ooit in de recente geschiedenis.

De gevolgen laten zich voelen. 2011-2015 was de warmste vijfjarenperiode ooit gemeten, maakte de WMO, de mondiale meteorologische organisatie, bekend op de klimaatconferentie in Marrakesh. Van de marge van 2 graden Celsius die in de klimaatakkoorden heilig is verklaard, hebben we de helft al verbruikt, aldus WMO-directeur Petteri Taalas.

Die grens werd overschreden in 2015, wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten tot nu toe. 2016 zal op een nog hogere gemiddelde temperatuur uitkomen, is de verwachting.