Trouw - Windenergie blijft hard nodig

OPINIE

Hans Timmers is de voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Volgens hem moet Nederland alles op alles zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Daar is windenergie hard bij nodig, en de hinder van windmolens valt best mee. 

 https://www.trouw.nl/opinie/windenergie-blijft-hard-nodig~ae94e2be/ 

Windenergie blijft hard nodig

OPINIE

Hans Timmers is de voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Volgens hem moet Nederland alles op alles zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Daar is windenergie hard bij nodig, en de hinder van windmolens valt best mee.

Fred Jansen houdt een warm pleidooi voor een stevige inzet op energiebesparing en zonne-energie (Opinie, 2 maart). Die boodschap onderschrijft NWEA: energiebesparing en zonne-energie zijn hard nodig om onze energievoorziening te verduurzamen. Ze zijn alleen niet voldoende.

Wij zullen alles op alles moeten zetten om de doelstellingen te halen om als Nederland meer zelfvoorzienend en klimaatneutraal te worden. Daar is windenergie hard bij nodig. Daarom is het jammer dat de heer Jansen niets schuwt om deze oer-Hollandse en innovatieve sector zwart te maken.

Fred Jansen klaagt erover dat windmolens zo stil zijn geworden, en dat ze daarom dichter bij woningen geplaatst kunnen worden. En passant beschuldigt hij de windsector ervan de aanpassing van de geluidswetgeving naar zijn hand te hebben gezet om dit mogelijk te maken.

Strenge eisen

Als grootste duurzame energiebron is de windsector belangrijk voor Nederland, maar wij kunnen de wetten niet naar onze hand zetten. Sterker nog, de eisen voor windmolens zijn even streng als voor andere geluidsbronnen, zoals verkeer. Bovendien heeft de windsector samen met andere sectoren een bovenwettelijke gedragscode opgesteld waarin onze inzet om omwonenden te betrekken bij windenergie nog eens hard is vastgelegd.

In wet- en regelgeving zijn bovendien normen voor slagschaduw door wieken van windmolens vastgelegd, daar mag voor ieder woonhuis in Nederland wettelijk hooguit zes uur per jaar sprake van zijn. En door technische innovatie zoals het automatisch stilzetten van windmolens vinden initiatiefnemers van windenergie steeds betere oplossingen hiervoor.

Weinig hinder

De heer Jansen wijst op de hinder door veiligheidslampen op windmolens. Voor het luchtverkeer zijn inderdaad rode lampen verplicht, gelukkig is inmiddels afgesproken dat de knipperende lichten vervangen mogen worden door vastbrandende lichten die door de omgeving als veel minder hinderlijk worden ervaren. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat huizenprijzen niet of nauwelijks te lijden hebben van windmolens in de buurt.

Het wordt nog een flinke kluif om met z'n allen de energievoorziening van Nederland te verduurzamen en daarmee de klimaatverandering te beperken. Zonder de grootste en goedkoopste bron van duurzame energie gaat dat niet lukken.