Volkskrant - Subsidiepot woningisolatie na één jaar al bijna op

60 miljoen euro aan subsidies die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor het energiezuiniger maken van woningen is na één jaar al bijna op. Het grootste deel van de subsidie was bedoeld voor woningeigenaren en is al helemaal uitgeput. Alleen Verenigingen van Eigenaren (VvE's) maken nog aanspraak op subsidie.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/subsidiepot-woningisolatie-na-een-jaar-al-bijna-op~a4515884/

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde de subsidie vanaf september vorig jaar beschikbaar aan particulieren die hun woningen energiezuiniger willen maken door ze beter te isoleren. Zij ontvingen een subsidie van maximaal 15 duizend euro voor het aanleggen van vloer-, dak- of spouwmuurisolatie of energiezuinig HR-glas. In totaal hebben meer dan negenduizend woningbezitters gebruik gemaakt van de subsidie. Het nieuw te vormen kabinet bepaalt of de subsidiepot opnieuw wordt gevuld.

De subsidie was aanvankelijk onderdeel van een breder pakket overheidsmaatregelen die het energiezuiniger maken van woningen moet bevorderen. Zo'n 10 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woningen. Door meer woningen te isoleren, kan fors op deze uitstoot worden bespaard. Naast de subsidie heeft de overheid samen met voorlichtingsorganisatie Milieucentraal een campagne opgezet, Energie besparen doe je nu, om mensen bewust te maken van de financiële voordelen van een energiezuinig huis.

Energiezuiniger huis is financieel voordelig én zorgt voor prettigere en gezondere woonomgeving

Anke van Hal, hoogleraar duurzaam wonen (NBU en TU Delft)

De populariteit van de subsidie past in de trend dat de aandacht voor energiezuinig wonen toeneemt. Sinds 2008 moeten woningen bij verkoop verplicht worden voorzien van een energielabel, dat een indicatie geeft van de energiezuinigheid. In 2008 had slechts 1,6 procent van de geregistreerde woningen het zuinigste A-label. In 2016 was dat 8,6 procent. 

'Energiebesparing is een mes dat aan veel kanten snijdt', zegt Anke van Hal, hoogleraar duurzaam wonen aan de Nyenrode Business Universiteit en de TU Delft: 'Een energiezuiniger huis is financieel voordelig én zorgt voor een prettigere en gezondere woonomgeving.' Om nog meer mensen aan te zetten tot isoleren, denkt Van Hal dat er nog creatiever mag worden nagedacht over subsidies. 'In Engeland werd bijvoorbeeld een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van dakisolatie, maar vrijwel niemand maakte er gebruik van. Wat bleek? Mensen zagen ertegen op eerst de rommel op zolder op te ruimen. Toen de subsidie werd aangeboden in combinatie met een dienst die de zolder opruimde, werd de subsidie ineens razend populair.'