Windenergie Courant - Provincie Brabant organiseert fietsexcursie langs windmolenlocaties A16

De provincie Brabant organiseert op donderdag 17 mei 3 fietsexcursies naar de toekomstige locaties voor windmolens langs de A16. De provincie wil belangstellenden een zo realistisch mogelijk beeld geven van de veranderingen in het landschap en zo het maatschappelijk draagvlak voor de windmolens behouden en zo mogelijk vergroten.

https://windenergiecourant.nl/onshore/provincie-brabant-organiseert-fietsexcursie-langs-windmolenlocaties-a16/

De fietstochten voeren langs verschillende kijkpunten, waar met banners wordt getoond waar de windmolens komen te staan en hoe ze er in het landschap uitzien. Iedere fietsexcursie is ongeveer 10 kilometer lang en gaat naar één van de 3 geplande windmolenclusters.

In april werd al bekend dat er geen 29, maar 28 windmolens komen langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk bij Breda. Dat staat in het concept ontwerp inpassingsplan, dat de provincie Noord-Brabant aan de 4 betrokken gemeenten en andere wettelijke overlegpartners heeft voorgelegd.