WindShareFund Foundation gaat samenwerking aan met stichting Bears in Mind

WindShareFund Foundation gaat Stichting Bears in Mind ondersteunen in haar doelstelling om beren en hun leefgebied te beschermen.

Lees verder: windsharefund.org.

Annemarie Weegenaar, Directeur Stichting Bears in Mind: ”Wij zijn verheugd dat de WindShareFund Foundation stichting Bears in Mind gaat ondersteunen in haar initiatieven om beren en hun leefgebied te beschermen. Het is altijd fijn als het bedrijfsleven maatschappelijke betrokkenheid toont en mee wil werken aan een wereld waar beren en mensen in harmonie kunnen samenleven.”

Charles Ratelband, Managing Director WindShareFund: “Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken, ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven. Bears in Mind geniet erkenning op mondiaal niveau. Met het beschermen van het leefgebied van de beer wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van ons leefmilieu. De doelstellingen en aanpak sluiten nauw aan bij die van WindShareFund.