Investeer in de toekomst

Met WindShareFund IV ClimateBonds belegt u in
kwalitatief hoogwaardige windmolens in Duitsland.
U ontvangt 3% vaste basisrente per jaar plus winstdeling
mogelijk oplopend tot jaarlijks gemiddeld 4,97% rente.

De inschrijving WindShareFund IV ClimateBonds is succesvol afgerond.

Isobaren
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • WindShareFund sinds 2015:
 • € 25 miljoen in
  windmolens geïnvesteerd
 • Meer dan
  1.500 deelnemers
 • Waardering: 9.5
  • rating star rating star rating star
  • rating star rating star rating star
  • rating star rating star rating star
  • rating star rating star rating star
  • rating star rating star rating star
 • Basisrente

  3% vaste basisrente per jaar over een periode van maximaal 10 jaar

 • Duurzame energie

  Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek

 • Duitse wetgeving

  Zekere afname met vastgestelde kWh tarieven

 • CO2-compensatie

  Voor € 7.000,- is uw huishouden CO2-neutraal

Duurzaam beleggen

Met WindShareFund IV ClimateBonds, klimaatobligaties, investeert u in kwalitatief hoogwaardige windmolens. Daarmee combineert u een rendabele belegging met uw persoonlijke bijdrage aan de overstap naar duurzame, groene energie.

Met uw deelname in ClimateBonds verstrekt u een lening aan WindShareFund Europe N.V. WindShareFund Europe N.V. zal de opbrengst van de uitgifte van ClimateBonds, aangevuld door bankleningen, gebruiken om te investeren in meerdere windmolens op land in Duitsland. U ontvangt 3% basisrente per jaar over een periode van maximaal 10 jaar. Door mogelijke winstdeling aan het einde van de looptijd kan het totale rendement achteraf verder oplopen tot 4,97% rente per jaar in een gunstig scenario. ClimateBonds zijn beschikbaar voor € 1.000,- per stuk.

De informatie op deze website wordt aangemerkt als reclame. In het prospectus is gedetailleerde informatie opgenomen over ClimateBonds; de informatie op deze website is vereenvoudigd weergegeven. Potentiële beleggers dienen het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen. Het prospectus is te downloaden onder ‘Prospectustoetsing’.

Isobaren
“Vanaf mijn instapdatum ervaar ik WindShareFund als een positieve belegging. De schriftelijke informatie vooraf, de tussentijdse nieuwsbrieven en de telefonische contacten houden je uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen van het WindShareFund. Het doel ervan is uiteraard lofwaardig. WindShareFund is zeker aan te bevelen!” Jacob, deelnemer in WindShareFund III en IV

Ontvang direct, vrijblijvend meer informatie

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt per e-mail meteen het volledige informatiepakket WindShareFund IV ClimateBonds (Brochure, Factsheet en Prospectus)

Over ClimateBonds

Met ClimateBonds verstrekt u een lening aan WindShareFund Europe N.V. U ontvangt 3% basisrente per jaar over een periode van maximaal 10 jaar. Daarnaast ontvangt u mogelijk winstdeling: 50% van de eventueel beschikbare winst* wordt pro rata verdeeld onder de deelnemers. Deze winst kan worden behaald door de verkoop van de windmolens aan het einde van de looptijd van de ClimateBonds. Daardoor kan het gemiddelde jaarlijkse rendement verder oplopen. ClimateBonds zijn onderhands verhandelbaar en zijn beschikbaar voor € 1.000,- per stuk.

WindShareFund IV sluit op 30 juni 2021. Schrijf nu in en betaal geen emissiekosten.**

* Voor lezersgemak wordt hier de term “winst” gehanteerd. In het prospectus staat exact beschreven hoe een eventuele uitkering wordt berekend.
** De emissiekosten zullen in de vorm van een cashback worden teruggestort. U betaalt in eerste instantie de deelnamesom inclusief emissiekosten. De emissiekosten zullen dan vervolgens voor 31 juli 2021 op uw bij ons bekende rekeningnummer worden teruggestort.

Verstandig investeren

De ‘Energiewende’ is een belangrijk punt op de Duitse politieke agenda. In 2050 moet duurzame energie voorzien in minimaal 80% van de stroombehoefte van Duitsland. Windenergie heeft hierin een groot aandeel. Ter stimulering van dit proces garandeert energiewetgeving beschreven in het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) vaste afnameprijzen en verplichte afname van duurzame energie door energiemaatschappijen. De Duitse windenergiemarkt vormt daarmee naar onze mening een stabiel investeringsklimaat. Wij selecteren windmolens van hoge kwaliteit en investeren uw inleg alleen in draaiende windmolens die al aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk.

Turbine kaart
 •  
 •  
 •  
 • Turbine kaart
 • Turbine kaart
 • Turbine kaart
Met de beleggingen in ClimateBonds van beleggers in WindShareFund I, II en III, zijn in twee windmolenparken in Duitsland reeds windmolens aangekocht van de fabrikant Enercon.

Prospectustoetsing

Het prospectus van WindShareFund Europe N.V. (WindShareFund IV) is goedgekeurd door de Luxemburgse bevoegde financiële markten autoriteit, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), aldaar geregistreerd in het register goedgekeurde prospectussen. Het prospectus is conform hoofdstuk V van Verordening (EU) 2017/1129, in kennis gesteld en geregistreerd in de genotificeerde registers van onderstaande landen:

 • Nederland, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • België, Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Frankrijk, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
 • Duitsland, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Dit betekent dat ClimateBonds beschikbaar zijn in de vijf genoemde landen. Het prospectus is hieronder te downloaden.

Risico's

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Door beleggen in ClimateBonds loopt u een debiteurenrisico. Als gevolg hiervan kunt u uw inleg (gedeeltelijk) verliezen. Tevens bestaan de risico’s dat wij geen (volledige) rente of winstdeling kunnen uitkeren, of dat u bij tussentijdse verhandeling geen koper kunt vinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door de toezichthouder mag niet worden beschouwd als aanprijzing van ClimateBonds.

“Ik vind het een zeer bevredigende manier om geld te beleggen en er ook nog profijt van te hebben. Het is erg prettig elk kwartaal een aanvulling op mijn pensioen te ontvangen.” Mevr. Stevens, deelnemer in WindShareFund III.
 • Windrisico

  Het waait niet altijd even hard. WindShareFund raadpleegt daarom beschikbare windrapporten over een langere periode. Wij baseren onze prognoses vervolgens op een conservatieve inschatting van de gemiddelde windverwachting.

  Technische gebreken turbines

  Er kunnen in de windmolens technische gebreken ontstaan. Deze technische gebreken worden, wanneer zij zich voordoen, verholpen door de leverancier van de windmolens op basis van een allesomvattend servicecontract. De leverancier garandeert een technische beschikbaarheid van 95% tot 98% (exact percentage afhankelijk van de fabrikant: Enercon, Siemens, Nordex, Vestas of General Electric). Wanneer deze beschikbaarheid lager uitvalt, compenseert de leverancier de gederfde inkomsten.

  Externe factoren

  Het risico bestaat dat zich schade aan de windmolens voordoet door oorzaken van buitenaf. Het windmolenpark wordt verzekerd tegen schade door een aantal oorzaken zoals blikseminslag, vliegtuigschade, ontploffingen en voor schade veroorzaakt door een bron die buiten het windmolenpark ligt als ook voor schade veroorzaakt door brand binnen de systemen van de windmolens. Niet alle schade is echter (tegen aanvaardbare condities) te verzekeren. Schade veroorzaakt door terroristische aanslagen, natuurrampen of oorlogssituaties zijn daarvan voorbeelden.
   

  Daling energieprijs

  Wat als de energieprijs daalt? Precies om die reden investeren wij in Duitsland in windmolens die vallen onder de oorspronkelijke Duitse EEG-wetgeving met een gegarandeerde vaste afnameprijs van duurzame energie voor een langere periode.

  Bouw en vergunningen

  Bij de bouw van windmolens kunnen er omstandigheden zijn die leiden tot uitstel of afstel van de benodigde vergunningen. WindShareFund neemt dit risico niet: wij investeren alleen in draaiende windmolens die al aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en duurzame energie produceren.

  Een volledig overzicht van alle risico’s is beschreven in het prospectus dat u geheel vrijblijvend kunt downloaden.

  De 7 zekerheden van WindShareFund ClimateBonds:

  1. Windmolens van hoge kwaliteit gelegen op land in Duitsland.

  2. Bindende Duitse energiewetgeving (EEG) garandeert vaste afnameprijzen van duurzame energie voor (meer dan) de gehele looptijd van de ClimateBonds.

  3. Wij investeren alleen in draaiende windmolens, aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

  4. Technische beschikbaarheidsgarantie van 95% tot 98%.

  5. De windmolens worden zo volledig mogelijk verzekerd.

  6. Wij werken uitsluitend samen met naar onze mening en ervaring betrouwbare, sterke partners.

  7. Groen en duurzaam beleggen met een basisrente van 3%

 • Kenmerken WindShareFund IV

  Product
  ClimateBonds (obligaties)
  Uitgevende instelling
  WindShareFund Europe NV
  Beheerder
  WindShareFund NV
  Basisrente
  3% per jaar
  Rentebetaling
  Per kwartaal
  Winstdeling
  Mogelijk, 50% aan het einde van de looptijd (naar rato)
  Emissiekosten
  Eenmalig 2% (van de totale deelnamesom)
  Waarde
  € 1.000,- per ClimateBond
  Deelname vanaf
  1 ClimateBond
  Valuta
  Euro
  Looptijd
  Maximaal 10 jaar
  CO2 besparing per ClimateBond
  1,2 ton CO2 per jaar
  Technisch onderzoek windmolens
  Deutsche WindGuard en partners
 • Waarom investeert WindShareFund in Duitsland?

  Duitsland heeft een sterke economie, consistente wetgeving en loopt voorop in windenergie. Duitsland heeft een stabiel investeringsklimaat in het algemeen en in duurzame energie in het bijzonder. De oorspronkelijke EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) waarbinnen WindShareFund Europe N.V. windmolens aankoopt, garandeert vaste afnameprijzen van duurzame energie. Deze wetgeving geldt minimaal voor 20 jaar en vormt een basis van stabiliteit en zekerheid.

  Wat houdt de oorspronkelijke EEG meer specifiek in?

  De EEG is een stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie. Het bestaat uit zwaar verankerde wetgeving die regelt dat energie, opgewekt uit duurzame bronnen, 'voorrang' krijgt op energie uit fossiele bronnen. Ook wordt er een vaste vergoeding vastgesteld voor geleverde duurzame energie. De regeling voorziet in een verplichte afname van duurzaam opgewekte energie voor een vastgestelde prijs. Deze vaststelling wordt afgegeven voor een periode van 20 jaar per windturbine. Middels deze wetgeving garandeert de Duitse overheid dus indirect dat de opgewekte energie moet worden afgenomen voor een vastgestelde prijs.

  Wordt de 3% basisrente per jaar gegarandeerd?

  Beleggen brengt altijd enig risico met zich mee. ClimateBonds worden echter gekenmerkt door een vaste rente uitkering die vrijwel altijd kan worden uitgekeerd. Er zijn slechts zeer uitzonderlijke situaties waarin dit zou kunnen wijzigen. Strikt genomen is 3% basisrente daarmee niet volledig gegarandeerd. ClimateBonds vormen echter een zeer stabiel beleggingsproduct aangezien de risico’s waar mogelijk volledig zijn afgedekt. Daarnaast wordt uitsluitend samengewerkt met betrouwbare, gerenommeerde partijen. U loopt daarmee als deelnemer niet meer risico dan nodig is. Op onze website kunt u meer informatie vinden over risico’s en zekerheden.

  Hoe werkt de winstdeling?

  Aan het einde van de looptijd van de ClimateBonds worden de windmolens verkocht. Na aftrek van alle kosten en belastingen, blijft er mogelijk winst over. 50% van deze winst wordt pro rata verdeeld onder de deelnemers. Dat wil zeggen dat 50% van de winst wordt gedeeld door het aantal ClimateBonds, en dat bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal ClimateBonds dat een deelnemer heeft. Dit bedrag wordt vervolgens aan iedere afzonderlijke deelnemer uitgekeerd.

  Wat is de minimale inleg?

  De minimale inleg is € 1.000,-. Met een investering van € 1.000,- neemt u deel met 1 ClimateBond. Uiteraard is het ook mogelijk om hiervan een veelvoud aan te schaffen. Door te kiezen voor een relatief laag instapbedrag maakt WindShareFund beleggen bereikbaar voor meer mensen.

  Welke kosten worden in rekening gebracht bij mijn inschrijving?

  WindShareFund is erin geslaagd de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. Als deelnemer betaalt u over de deelnamesom éénmalig 2% emissiekosten. Gedurende de looptijd worden geen verdere kosten meer bij u in rekening gebracht. U ontvangt bij WindShareFund geen facturen voor beheerskosten of andere overige kosten. Uw rentevergoeding loopt door gedurende de looptijd, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onverwachte kosten.

  Wat zijn emissiekosten?

  Emissiekosten zijn de kosten die WindShareFund maakt om de emissie te kunnen aanbieden. Deze kosten worden onder meer gemaakt voor kapitaalwerving in het fonds. Het is een eenmalige door de belegger te betalen vergoeding. Eenvoudig gezegd, wordt het aanbieden van de ClimateBonds mede mogelijk gemaakt door de in rekening gebrachte emissiekosten.

  Waarom maak ik mijn huishouden CO2-neutraal bij een investering van € 7.000,-?

  Energie die wordt opgewekt door middel van duurzame energie, compenseert voor energie die wordt opgewekt door CO2-uitstoot. Windenergie wordt namelijk opgewekt zonder CO2-uitstoot. Een huishouden van twee personen stoot jaarlijks circa 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Investering in één WindShareFund ClimateBond betekent een directe CO2-reductie van 1,2 ton per jaar. Investering in zeven WindShareFund ClimateBonds realiseert een volledige CO2-compensatie voor een gemiddeld huishouden van twee personen.

  Waarom investeert WindShareFund in windturbines op land?

  Een windturbine op land is goed bereikbaar. Daarnaast staat een windturbine op land bijvoorbeeld minder bloot aan de effecten van het weer dan windturbines op zee (bijvoorbeeld de langdurige uitwerking van zout water). Hierdoor is de levensduur langer. Zowel de frequentie als de kosten van het onderhoud zijn lager. De bouw van windturbines op zee brengt eveneens meer kosten met zich mee. Op zee moeten materialen worden verplaatst naar de locatie op water. De fundering van een windturbine op zee is tevens complexer en kostbaarder. Kortom, de kosten van een windmolen op land zijn lager.

  Waarom is het prospectus WindShareFund IV geregistreerd bij en goedgekeurd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)?

  WindShareFund wil met haar missie om de energietransitie te versnellen, op korte termijn veel meer internationale impact hebben. Dat doen we door ClimateBonds aan te bieden in Luxemburg, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Hiermee wordt direct een veel groter publiek bereikt. De centrale ligging van Luxemburg ten opzichte van de andere vier landen, alsmede de uitstekende reputatie en expertise van Luxemburg als het beleggingsfondsen- en bankland van Europa, maakt dat WindShareFund ervoor heeft gekozen het prospectus daar te laten goedkeuren. De CSSF is de nationale autoriteit financiële markten in Luxemburg. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is het prospectus comform Europese regelgeving van de European Securities and Markets Authority (ESMA), geregistreerd in de registers genotificeerde prospectussen van de desbetreffende financiële autoriteiten.

Over WindShareFund

WindShareFund maakt investeren in een beter milieu eenvoudig en aantrekkelijk. Met ClimateBonds beleggen deelnemers in kwalitatief hoogwaardige windmolens. Aantrekkelijk beleggen gaat hand in hand met bijdragen aan de overstap naar duurzame, groene energie.

Overgang naar duurzame energie

Vermindering van CO2-uitstoot is noodzakelijk voor onze toekomst om de aarde in zijn huidige vorm te behouden en over te dragen aan toekomstige generaties. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan het bevorderen van de overgang naar duurzame energie. Hoe meer mensen zich hieraan verbinden, hoe sneller we samen resultaten kunnen boeken en met meer impact de energietransitie kunnen versnellen.

WindShareFund sinds opening eerste fonds op 30 april 2015

 • 4 fondsen gerealiseerd (3 reguliere fondsen en 1 groeifonds) Meer dan 1.500 deelnemers in 29.400 Bonds
 • Kwartalen sinds afronding eerste fonds: 25 Kwartaalrente uitgekeerd: 25x
 • Groene elektriciteit voor 8.000 huishoudens per jaar CO2 reductie 11.760 ton = 588.000 bomen per jaar

Sustainable Development Goals

Met ons team dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een van de concrete doelstellingen betreft het bevorderen van betaalbare, schone energie. Wilt u daaraan bijdragen en een aantrekkelijke rente ontvangen op uw belegging? Schrijf dan nu in.

Team

WindShareFund biedt sinds 2015 ClimateBonds aan. Met een ervaren team van professionals en solide zakenpartners zijn reeds 4 beleggingsfondsen succesvol in de markt gezet.

 • Charles (C.E.) Ratelband BBA Charles (C.E.) Ratelband BBA
  Charles (C.E.) Ratelband BBA Managing Director
 • Evertjan (E.) van Roekel LLM MA Evertjan (E.) van Roekel LLM MA
  Evertjan (E.) van Roekel LLM MA Business Advisor
 • Richard (R.A.V.) Jacobs Richard (R.A.V.) Jacobs
  Richard (R.A.V.) Jacobs Head of Client Services
 • Sander (S.K.) van Zijl Sander (S.K.) van Zijl
  Sander (S.K.) van Zijl Head of Business Development
 • Julia (J.) Bron LLM MBA Julia (J.) Bron LLM MBA
  Julia (J.) Bron LLM MBA Finance Manager
 • Pieter (P.W.H.M.) van de Kimmenade MBA Pieter (P.W.H.M.) van de Kimmenade MBA
  Pieter (P.W.H.M.) van de Kimmenade MBA Trustee (honorair)

WindShareFund Foundation

 • WindShareFund Foundation ondersteunt projecten op onder meer de gebieden natuurbehoud, duurzame technologische ontwikkeling en het in standhouden van ons rijke culturele erfgoed.

Betrokken Partijen

 • Captin

  Captin beheert het participantenregister van het fonds WindShareFund I. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.

 • Meijburg & Co

  De Nederlandse fiscale gevolgen in de documentatie van WindShareFund fondsen I, II en III werd onder verantwoordelijkheid van Meijburg & Co opgesteld.    

 • Deutsche WindGuard

  Deutsche WindGuard voorziet WindShareFund van Due Dilligence-onderzoeken met betrekking tot windmolens.

“Voor de toekomst van onze kinderen zodat wij een leefbare aarde achterlaten voor nieuwe generaties. Het aanschaffen via de inschrijfprocedure is simpel en duidelijk en de organisatie is goed bereikbaar.” Fam. Pietersen, deelnemers in WindShareFund I en III.

Over Windenergie

Klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect is een groeiend probleem. De uitstoot van CO2 is hiervan een belangrijke oorzaak. De opwekking van stroom is verantwoordelijk voor 41% van de wereldwijde energie gerelateerde CO2-uitstoot.

Overgang naar duurzame energie

Het grootste gedeelte van de energieopwekking is gebaseerd op het gebruik van schaarse, oprakende fossiele brandstoffen. Dit is uitermate schadelijk voor het milieu. Bovendien is Europa voor 50% afhankelijk van de import van deze vervuilende fossiele brandstoffen, deels uit politiek instabiele regio's. Om de toekomstige energiebehoefte veilig te stellen is een overgang naar duurzame energie de gewenste en noodzakelijke oplossing.

Europa is momenteel voor 50% afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen

Marktontwikkeling van duurzame energie vertoont een stijgende lijn

Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek. Het is de schoonste en beste optie om CO2-uitstoot te verminderen. Windmolens worden steeds efficiënter en rendabeler, terwijl de kosten verder blijven dalen. Wereldwijd wordt de overstap naar duurzame, groene energie steeds meer als noodzakelijk gezien. De marktontwikkeling van duurzame energie vertoont een duidelijk stijgende lijn die in de komende decennia steeds sterker zal doorzetten.

Isobaren
“We zijn beide een beetje ‘idealisten’ en investeren in duurzame energie, dat trekt ons wel.” Annemieke en Roy Zeegers, deelnemers in WindShareFund II en III.
Ontvang direct, vrijblijvend ons informatiepakket

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt per e-mail meteen het volledige informatiepakket WindShareFund IV ClimateBonds (Brochure, Factsheet en Prospectus).

Wees welkom om contact met ons op te nemen via e-mail, WhatsApp of telefoon (tijdens kantoordagen van 9 tot 17 uur). Wij helpen u graag verder, u kunt ons bereiken op:

 • E-mail
 • WhatsApp +31 (0) 6 43 11 44 80 +31 (0) 6 43 11 44 80

  Laat via WhatsApp uw emailadres achter, dan ontvangt u zo snel mogelijk het volledige informatiepakket met Brochure, Factsheet en Prospectus. Of stuur ons een gewenst moment om u terug te bellen.